Indianapoles Latviešu Sabiedrība

Esiet sveicināti mūsu mājas lapā! IndyLV piedāvā vietu, lai izplatītu informāciju par Indianapoles latviešu sabiedrību.

Indianapolis Latvian Community

Welcome to the website dedicated to serving the Latvian Community in Indianapolis. This website provides information about the local organizations and events happening within the Latvian Community.

Organizācijas/ Organizations

Vietejās Indianapoles latviešu organizācijas/ Local Indianapolis Latvian Organizations

Nākamie Sarīkojumi/ Upcoming Events

Informāciju par Indianapoles latviešu organizāciju sarīkojumiem. Information about upcoming events.

Ziņas/ General News

Notikumi un ziņas. News and Local stories.