Home » Ziņas/General News » Adventa Koncerts un Tirdziņš/ Advent Concert and Bake Sale

Adventa Koncerts un Tirdziņš/ Advent Concert and Bake Sale

Adventa Koncerts svētdien 2021. g. 12. decembrī plkst. 11:00os. 1008 W. 64th St. Indianapolis. Sekos draudzes tirdziņš ar siltām pusdienām. Tuvāka informācija, lūdzu skatieties pielikto ziņojumu: ADVENTA KONCERTS/ ADVENT CONCERT Visi ir mīļi aicināti.

Advent Concert Sunday December 12 at 11:00. 1008 W. 64th St., Indianapolis. Christmas bazaar and dinner following the concert. For additional information, please see the following: ADVENTA KONCERTS/ ADVENT CONCERT All are kindly invited to attend.

Comments are closed.