Home » Skola

Skola

Skolas Kalendars/ School’s Calendar:

ZINAS: Jaunāka informācija un ziņas pieejama šeit

Indianapoles Latviešu Skola

Indianapoles latviešu skolu dibināja 1951 gadā. Pirmos gados skola darbojās luterāņu baznīcas telpās, bet vēlāk, 1967. gadā, mācības tika pārceltas uz jaunuzbūvēto latviešu sabiedrisko centru, kur vēl arvien turpinās mācības katru sestdienu ziemas mēnešos, bet rudenī un pavasarī, piektdienas vakaros. Skolā mācās bērni no bērnudārza līdz astotai klasei un tie mācās latviešu valodu/gramatiku, literatūru, vēsturi, ticības mācību, kā arī mākslu, dziedāšanu un tautas dejas. Skolā arī mācās MML („Mēs mācāmies latviski”) klase. Šajā klasē māca latviešu valodas pamatus bērniem ar vājām latviešu valodas spējām. Latviešu skolas tautas deju grupa un koris piedalās gan skolas un latviešu sabiedrības sarīkojumos, gan arī Indianapoles tautību festivālā! Indianapoles latviešu skola arī rīko bērnu svētkus, 18. novembŗa aktu, Draudzīgo aicinājumu, kā arī piedalās Ziemassvēku eglītē ar sagatavotu bērnu ludziņu.

Skola satiekas Indianapoles latviešu sabiedriskā centra telpās, 1008 W. 64th St. Indianapolē. Stundas notiek sestdienas rītos no 9:00 līdz 13:00.

Šogad mācās 20 skolnieku, no primskolas līdz 8. klasei. Skolu vada Andra Burģe-Goetz. Ja jums ir interese sūtīt savus bernus skolā, jeb mācīt vai palīdzēt, lūdzu sazinaties ar Andru Andra G_ Vaditaja(ap@bandwagonreo.com).

Maksa par 2019-2020 skolas gadu ir $250, bet 3 gadniekiem, $175. Skola sāksies sestdien 12. septembrī plkst 9:00.  Varat pieteikties pie Andras (ap@bandwagonreo.com) līdz 31. augustam.


 The Indianapolis Latvian School was founded in 1951 and teaches students from preschool through the 8th grade. In the beginning, classes were held in the basements of the local Latvian Churches, but in 1967, the School moved to the newly constructed Latvian Community Center. The Latvian School teaches grammar, literature, history, geography, art, folk dancing and singing. The School also has a “We are learning Latvian” Class. This class helps those students who have little to no Latvian language skills. The Latvian School dance group and choir performs in many annual events, including the Indianapolis International Festival. In addition, the School participates in a variety of Latvian community events including the Latvian Independence Day celebration as well as the Christmas program with a theatrical performance.
The School is located at the Latvian Community Center, 1008 W. 64th St. Indianapolis.  Classes are held on Saturdays from 9:00am to 1:00pm. Children starting at the age of three can register and attend the school.
The School has students of all levels of language skills and the teachers work closely with each student to ensure that each child experiences success in developing their language skills and cultural awareness. This year there are 20 students, from preschool through the 8th grade. Andrea Burge-Goetz is the School’s director. If you are interested in enrolling your child, teaching or volunteering with the school, please contact Andrea at ap@bandwagonreo.com

Tuition for the 2019-2020 school year is $250 per student or $175 for preschoolers. Classes will resume Saturday, September 12, 2015 at 9:00 am. Please register with Andrea (ap@bandwagonreo.com) before August 31.