Home » Pensionāru biedrība

Pensionāru biedrība

Indianas latviešu pensionāru biedrība (Indiana Association of Latvian Senior Citizens)

Pensionāru biedrība dibināta  1969. gada 21. septembrī  

Biedrību vada Jānis Auziņš.

Biedrības biedri un ciemiņi sanāk mēneša pēdējā trešdienā – janvārī, februārī, martā, aprīlī, maijā, septembrī un oktobrī. Decembrī saiets notiek mēneša pirmajā trešdienā – Ziemsvētku ieskaņa. Saieti nenotiek jūnijā, jūlijā, augustā un novembrī. Pirms katra saieta tiek izsūtīts apkārtraksts, dodot sīkāku informāciju par nākošo saietu.

Saiets dod iespēju draugiem satikties un atcerēties pagātni un pārrunāt šodienas notikumus, dažreiz skatoties filmu, padziedot vai noklausoties muzikālus priekšnesumus vai deklamācijas, kā arī iebaudot pusdienas.

Biedrība atbalsta Latviešu skolu un  citas sabiedriskas organizācijas, kā arī sūta drēbju saiņus invalīdu biedrībām Latvijā.

Biedru maksa – $15.00 gadā.

Sīkāku informāciju varat saņemt zvanot Jānim Auziņam (765-453-0775) vai rakstot pa epastu jxauzins@aol.com 

Ikviens ir mīļi gaidīts mūsu saietos.