Home » Organizācijas/ Organizations » Luterāņu Draudze/ Lutheran Church » Adventa Koncerts un Tirdziņš/ Advent Concert and Bake Sale

Adventa Koncerts un Tirdziņš/ Advent Concert and Bake Sale

Adventa Koncerts svētdien 2022. g. 11. decembrī plkst. 10os. 1008 W. 64th Street, Indianapolis. Sekos draudzes tirdziņš ar siltām pusdienām. Tuvāka informācija, lūdzu skatieties pielikto ziņojumu: Adventa koncerts-Advent Concert 2022 Visi ir mīļi aicināti.

Advent Concert Sunday December 11 at 10:00. 801 W. 1008 W. 64th Street, Indianapolis. Christmas bazaar and dinner following concert. For additional information, please see the following: Adventa koncerts-Advent Concert 2022 All are kindly invited to attend.

Comments are closed.