Home » Organizācijas/ Organizations » Luterāņu Draudze/ Lutheran Church » Dāmu komitējas līdzekļu vākšanas vakars/ Fundraiser

Dāmu komitējas līdzekļu vākšanas vakars/ Fundraiser

Draudzes Dāmu komitējas līdzekļu vākšanas vakars, 20 oktobrī Rockstone Pizza, 1435 EAST 86th STREET INDIANAPOLIS, IN 46240. Tuvāka informācija, lūdzu skatieties pielikto ziņojumu: DK Fundraiser Rockstone Paldies!

Church’s Women’s Auxiliary dine out fundraiser, Thursday October 20 at Rockstone Pizza, 1435 EAST 86th STREET INDIANAPOLIS, IN 46240. For additional information, please see the attachment: DK Fundraiser Rockstone. Hope to see you there!

Comments are closed.