Home » Organizācijas/ Organizations » Luterāņu Draudze/ Lutheran Church » Dāmu komitējas līdzekļu vākšanas vakars/ Fundraiser

Dāmu komitējas līdzekļu vākšanas vakars/ Fundraiser

Draudzes Dāmu komitējas līdzekļu vākšanas vakars, otrdien 21 februarī HOT BOX PIZZA. Tuvāka informācija, lūdzu skatieties pielikto ziņojumu:  DK Fundraiser Hot Box Pizza Paldies par jūsu atbalstu.

Church’s Women’s Auxiliary dine out fundraiser, Tuesday February 21 at HOT BOX PIZZA. For additional information, please see the attachment: DK Fundraiser Hot Box Pizza. Thank you for your support

Comments are closed.