Home » Organizācijas/ Organizations » Dāmu komitejas rokdarbu izstādi/ Latvian Craft Fair

Dāmu komitejas rokdarbu izstādi/ Latvian Craft Fair

Latvijas simtgades ietvaros Indianapoles Latviešu sabiedriskā centrā Dāmu komiteja un Rokdarbu pulciņš rīko rokdarbu izstādi, 2018. g. 25. augustā Latviešu sabiedriskā centrā. Tuvāka informācija, lūdzu skatieties pielikto ziņojumu. Visi ir mīļi aicināti. 100 g. rokdarbu izstādi

Celebrating Latvia’s centennial, the Latvian Community Center Ladies Auxiliary and Crafters Group invite you to their Craft Fair on August 25 at the Latvian Community Center. For additional information, please see the attachment. Hope to see you all there! 100 Year Latvian Craft Fair

Comments are closed.