DV Stipendijas

Katru gadu, Daugavas Vanagu apvienība Indianapolē ar prieku atbalsta jauniešus,  kuŗi apmeklē Gaŗezera vasaras nometnes un skolas.  DV apvienība cer, ka apmeklējot Gaŗezeru šie jaunieši turpinās savas latviešu mācības, veicinās latviešu kultūru, izveidos mūžīgas latviešu draudzības un iegūs pamatu kultivēt latviešu tautu un tradīcijas nākotnē. Apvienība atzīst tos jauniešus un ğimenes, kuŗi aktīvi atbalsta un piedalās Vanagos, ar stipendijas pieaugumiem un uzsver, ka ir svarīgi atbalstīt vietējo DV apvienību.  STIPENDIJAS VADLĪNIJAS

Comments are closed.