Home » Organizācijas/ Organizations » Latviešu Skola/ Latvian School » Kopēja eglīte un LSC dāmu kom. tirdziņš/ Latvian Christmas Bake Sale

Kopēja eglīte un LSC dāmu kom. tirdziņš/ Latvian Christmas Bake Sale

Indianapoles latviešu kopējais Ziemassvētku eglīte un LSC dāmu komitejas tirdziņš. Latviešu Sabiedriskā centrā: 1008 W. 64th St. Indianapolis, IN 46260, 2017. gadā 16. decembrī. Tuvāka informācija eglītei un tirdziņam pieejama šeit: Ziemsvētku eglīte un tirdziņš / TIRDZIŅA PASŪTINĀJUMA LAPA. Visi ir mīļi aicināti!

<<<<<<<<<>>>>>>>>>

The Latvian Community Center annual Christmas Bake Sale on Saturday December 16, 2017. Please see the attached for additional information and order form: Latvian Bake Sale

Comments are closed.