NĀKAMAIS SARĪKOJUMS:

Indianapoles latviešu kopējais Ziemas svētku eglīte un LSC dāmu komitejas tirdziņš. Latviešu Sabiedriskā centrā: 1008 W. 64th St. Indianapolis, IN 46260, 2015. gadā 19. decembrī. Tuvāka informācija eglītei pieejama šeit: Ziemsvētku eglīte un tirdziņš

The Latvian Community Center annual Christmas Bake Sale on Saturday December 19, 2015. Please see the attached for additional information and order form Latvian Bake Sale

Comments are closed.