Home » Organizācijas/ Organizations » Luterāņu Draudze/ Lutheran Church » Piparkuku Cepsana Tirdzinam/ Ginger Bread Cookie Baking

Piparkuku Cepsana Tirdzinam/ Ginger Bread Cookie Baking

Mīļas dāmas un dargie kungi!
Latviešu ev. lut. draudzes dāmu komiteja lūdz jūs uz piparkūku cepšanu baznicā sestdien 9. novembrī plkst 9:00-801 W. 73rd St. Darbs nav grūts, bet atbildīgs! Centīsimies ierasties kuplā skaitā, lai pēc dažām stundām paši varetam priecāties par padarīto. Visiem dalībniekiem pizza pusdienās!
<<<<<<<<<>>>>>>>>>
The above is an invite to help with baking Latvian ginger break cookies (piparkukas), Saturday, November 9, starting at 9:00 at the Church 801 W. 73rd St. Please bring a rolling pin. If you have never baked ginger bread cookies, this is a great opportunity to learn how to do so. A Pizza lunch will be served to all those who help. Hope to see you there!

Comments are closed.