Home » Organizācijas/ Organizations » Luterāņu Draudze/ Lutheran Church » Ziemassvētku Svētvakara Dievkalpojums/ Christmas Eve Church Service

Ziemassvētku Svētvakara Dievkalpojums/ Christmas Eve Church Service

Latviešu ev. lut. draudzes Ziemassvētku Svētvakara Dievkalpojums 24. decembrī, plkts. 5:30 vakarā, 801 W. 73rd Street, Indianapolis. Visi ir mīļi aicināti.
<<<<<<<<<>>>>>>>>>>
Latvian. Ev. Lut. Church’s Christmas Eve Service December 24 at 5:30pm, 801 W. 73rd St. Indianapolis. All are kindly invited to attend.

Comments are closed.