Sveicināti/ Welcome
Sign Up!
Login
Welcome to Indianapolis Latvian Community
Tuesday, September 23 2014 @ 02:16 AM EDT

Sveicināti/Welcome to IndyLV.com

 

 

 

 

 

 

 

 Esiet sveicināti mūsu mājas lapā! IndyLV piedāvā vietu, lai izplatītu informāciju par Indianapoles latviešu sabiedrību.

Lūdzu esiet pacietīgi kamēr mēs pārtulkojam mājas lapu latviešu valodā. Mēs turpināsim ievietot jaunu informāciju par Indianapoles latviešu organizāciju darbību un sarīkojumiem. Paldies!  

Welcome to the website dedicated to serving the Latvian Community in Indianapolis. This website provides information about the local organizations and events happening within the Latvian Community.

 
The majority of Latvians arrived in Indianapolis in the early 1950’s after World War II.  After 60 years, the Community continues to maintain an active Latvian School, Church, Community Center and other various organizations which help to preserve the Latvian Language and Culture.
 

  Registration to this website is not required; however, only registered members can post comments or replies and receive e-mail updated bulletins. Thank you and Paldies!

eMail Article To a Friend View Printable Version

CITI SARĪKOJUMI

Ziņas/ General News
 
 
SESTDIEN, 4. OKTOBRĪ NOTIKS LATVIJĀ UN ĀRPUS LATVIJAS 12. SAEIMAS VĒLĒŠANAS.

Indianapoles un apkārtnes latviešiem būs iespēja nodot savu balsi ārvalstīs izveidotā vēlēšanas iecirknī Indianapolē – Latviešu sabiedriskā centrā 1008 W. 64th St. Indianapolis

Balsosim par godīgiem, nacionāli noskaņotiem kandidātiem un izstrīposim tos kandidātus, kas nav cienīgi būt par Latvijas valsts pārstāvjiem.

 

 D.V. Gadskārtējās „CŪKU BĒRES” un

Latviešu sabiedriskā centra RUDENS TALKA notiks 4. OKTOBRĪ.

(Tuvāka informācija sekos)
 

 

eMail Article To a Friend View Printable Version

NĀKAMAIS SARĪKOJUMS:

Luterāņu Draudze/ Lutheran Church
 
DRAUDZES IZBRAUKUMS 2014. g. 7. septembrī Eagle Creek State Park 11:00! Tuvāka informācija izbraukumam pieejama šeit: Draudzes Izbraukums / Church Picnic

Sunday, September 7, is the Church's annual picnic which will be at Eagle Creek State at 11:00 am. Additional information can be found here: Draudzes Izbraukums / Church Picnic
 

 

eMail Article To a Friend View Printable Version

Indianapoles DV Apkārtraksts 2014 g. jūl-sep

Daugavas Vanagi/ Latvian Welfare Assoc

Indianapoles DV Apvienības Apkārtraksts 2014 g. jūl.-sep.

 
Apkārtraksts tiek izdots 4 reizes gadā. Redaktors ir Zigurds Kārkliņš.
The Latvian Welfare Association's newsletter for July to September 2014
eMail Article To a Friend View Printable Version

Indianapoles Ev. Lut. Draudzes Ziņas 2014 g. aug-sep

Luterāņu Draudze/ Lutheran Church

Indianapoles Ev. Lut. Draudzes Ziņas 2014 g. aug.-sep.

 
Apkārtraksts tiek izdots 6 reizes gadā. Redaktors ir prāv. Gunārs Lazdiņš
Latvian Ev. Lut. Church's Newsletter for August and September 2014. The Newsletter is published 6 times a year. Included in the Newsletter is a calendar of the Congregation's activities for the upcoming months.
 
 
eMail Article To a Friend View Printable Version

NĀKAMAIS SARĪKOJUMS:

Indianapolis Council of Latvian Orgs. (ILOP)
 
 
 
 Latviešu Tautas Sēru Dienas – 14. Jūnija Piemiņas Sarīkojumi: Ekumeniskais Dievkalpojums un Piemiņas Akts svētdien, 2014 g. 15. jūnijā. Tuvāka informācija sarīkojumiem pieejama šeit: 14. JŪNIJA PIEMIŅAS SARĪKOJUMI.
 
 
 

 

eMail Article To a Friend View Printable Version

Jauniešu Iesvētības Dievkalpojums

Luterāņu Draudze/ Lutheran Church

Jauniešu Iesvētības Dievkalpojums 

Jauniešu Iesvētības Dievkalpojums, Latviešu ev.-lut Draudze Indianapolē, kas notika 2014 g. 25 maijā.
 
Draudzes vardā, mēs apsveicam mūsu iesvētamos: 

"Dievs Tas Kungs būs ar tevi, Viņš tevi nepametīs, un Viņš tevi neatstās. (1L 28:20)

        

eMail Article To a Friend View Printable Version

Indianapoles Ev. Lut. Draudzes Ziņas 2013 g. jūn-jūl

Luterāņu Draudze/ Lutheran Church

Indianapoles Ev. Lut. Draudzes Ziņas 2014 g. jūn.-jūl.

 
Apkārtraksts tiek izdots 6 reizes gadā. Redaktors ir prāv. Gunārs Lazdiņš
Latvian Ev. Lut. Church's Newsletter for June and July 2014. The Newsletter is published 6 times a year. Included in the Newsletter is a calendar of the Congregation's activities for the upcoming months.
 
eMail Article To a Friend View Printable Version

Indianapoles DV Apkārtraksts 2013 g. apr-jūn.

Daugavas Vanagi/ Latvian Welfare Assoc

Indianapoles DV Apvienības Apkārtraksts 2014 g. apr.- jūn. 

 
Apkārtraksts tiek izdots 4 reizes gadā. Redaktors ir Zigurds Kārkliņš.
The Latvian Welfare Association's newsletter for April - June 2014
eMail Article To a Friend View Printable Version

2014 g. DV Delegātu Sapulce

Daugavas Vanagi/ Latvian Welfare Assoc

 

DAUGAVAS VANAGU 64. DELEGĀTU SAPULCE UN DAUGAVAS VANADŽU 59. SALIDOJUMS

notika Indianapolē 2014. g. 25., 26. un 27. aprīlī.

Delegāti un viesi

 

Delegātu sapulcē piedalījās 28 delegāti no 11 apvienībām. Delegātu sapulces atklāšana, sapulce un saviesīgs vakars ar programmu, deju un vakariņām notika Latviešu sabiedriskā centrā.

 


 

eMail Article To a Friend View Printable Version

2014 g. DV Delegātu Sapulce-Aicinājums

Daugavas Vanagi/ Latvian Welfare Assoc

DAUGAVAS VANAGU 64. DELEGĀTU SAPULCE UN DAUGAVAS VANADŽU 59. SALIDOJUMS

INDIANAPOLĒ   2014. g. 25., 26. un 27. aprīlī

Pievienots Aicinājums: 2014 g. DV Delegātu Sapulce- Aicinājums

Valdes sēde (piektdien) un Vanadžu salidojums (piektdien) notiks viesnīcā. Delegātu sapulces atklāšana, sapulce un saviesīgs vakars ar programmu, deju un vakariņām – Latviešu sabiedriskā centrā. 

  DAUGAVAS VANAGU APVIENĪBA INDIANAPOLĒ

Gunārs Kancs – rīcības komitejas priekšnieks

telefons: 317-844-8750; C 317-496-5440; gkrunch@aol.com


 

Who's Online

Guest Users: 6

My Account

Sign up as a New User
Lost your password?

Nākamie Sarīkojumi/ Upcoming Events

Site Events

Sunday 28-Sep

Kas Jauns/ What's New

Stories

No new stories

Comments last 2 days

No new comments

Trackbacks last 2 days

No new trackbacks

Files last 14 days

No new files
No new comments

Links last 2 weeks

No new links

Media Gallery last 14 days

No new media items