Sveicināti/ Welcome
Login Welcome to Indianapolis Latvian Community
Wednesday, February 10 2016 @ 12:34 PM EST

Sveicināti/Welcome to IndyLV.com

 Esiet sveicināti mūsu mājas lapā! IndyLV piedāvā vietu, lai izplatītu informāciju par Indianapoles latviešu sabiedrību.

Lūdzu esiet pacietīgi kamēr mēs pārtulkojam mājas lapu latviešu valodā. Mēs turpināsim ievietot jaunu informāciju par Indianapoles latviešu organizāciju darbību un sarīkojumiem. Paldies!  

Welcome to the website dedicated to serving the Latvian Community in Indianapolis. This website provides information about the local organizations and events happening within the Latvian Community.

 
The majority of Latvians arrived in Indianapolis in the early 1950’s after World War II.  After 60 years, the Community continues to maintain an active Latvian School, Church, Community Center and other various organizations which help to preserve the Latvian Language and Culture.
 
If you would like to receive information about upcoming events please email IndyLatvians@gmail.com

  If you are interested in renting the Latvian Community Center, please contact Andris Berzins at (317) 255-0992, or please visit the website http://indianapolislatviancenter.org/ for additional information.
eMail Article To a Friend View Printable Version

Indianapoles Ev. Lut. Draudzes Ziņas 2016 g. feb.-mar.

Luterāņu Draudze/ Lutheran Church

Indianapoles Ev. Lut. Draudzes Ziņas 2016 g. feb.-mar.

 
Apkārtraksts tiek izdots 6 reizes gadā. Redaktors ir prāv. Gunārs Lazdiņš
Latvian Ev. Lut. Church's Newsletter for February and March 2016. The Newsletter is published 6 times a year. Included in the Newsletter is a calendar of the Congregation's activities for the upcoming months.
 
eMail Article To a Friend View Printable Version

NĀKAMAIS SARĪKOJUMS:

Luterāņu Draudze/ Lutheran Church

 Indianapoles latviešu kopējais Ziemas svētku eglīte un LSC dāmu komitejas tirdziņš. Latviešu Sabiedriskā centrā: 1008 W. 64th St. Indianapolis, IN 46260, 2015. gadā 19. decembrī. Tuvāka informācija eglītei pieejama šeit: Ziemsvētku eglīte un tirdziņš .

The Latvian Community Center annual Christmas Bake Sale on Saturday December 21, 2013. Please see the attached for additional information and order form Latvian Bake Sale.


 

eMail Article To a Friend View Printable Version

Indianapoles Ev. Lut. Draudzes Ziņas 2015 g.dec.-jan.

Luterāņu Draudze/ Lutheran Church

Indianapoles Ev. Lut. Draudzes Ziņas 2015 g. dec.-jan.

 
Apkārtraksts tiek izdots 6 reizes gadā. Redaktors ir prāv. Gunārs Lazdiņš
Latvian Ev. Lut. Church's Newsletter for December 2015 and January 2016. The Newsletter is published 6 times a year. Included in the Newsletter is a calendar of the Congregation's activities for the upcoming months.
 
eMail Article To a Friend View Printable Version

NĀKAMAIS SARĪKOJUMS:

Indianapolis Council of Latvian Orgs. (ILOP)
 
 
 LATVIJAS VALSTS DIBINĀŠANAS ATCERES SVINĪBAS INDIANAPOLĒ, sestdien, 21. novembrī LSC. Plkst. 17:00 Draudzības stunda un 18:00 Svētku akts, sekos vakariņas un saviesīgs vakars. Svētku Dievkalpojums, svētdien 15 novembrī. Tuvāka informācija sarīkojumiem pieejama šeit: 18. novembŗa sarīkojumi 
 

 

eMail Article To a Friend View Printable Version

NĀKAMAIS SARĪKOJUMS:

Daugavas Vanagi/ Latvian Welfare Assoc
 
 
  Daugavas Vanagu apvienība Indianapolē Jūs laipni aicina uz LĀČPLĒŠA DIENAS ATCERES VAKARU sestdien, 2015. gada 7. novembrī, LSC -1008 W. 64th St. Pulksten 17:00 kokteiļu stunda, 18:00 programma, sekos vakariņas un saviesīgs vakars. Tuvāka informācija sarīkojumam pieejama šeit: D.V. Lāčplēšu Dienas Atceres Vakars
 
 

 

eMail Article To a Friend View Printable Version

Indianapoles Ev. Lut. Draudzes Ziņas 2015 g.okt.-nov.

Luterāņu Draudze/ Lutheran Church

Indianapoles Ev. Lut. Draudzes Ziņas 2015 g. okt.-nov.

 
Apkārtraksts tiek izdots 6 reizes gadā. Redaktors ir prāv. Gunārs Lazdiņš
Latvian Ev. Lut. Church's Newsletter for October and November 2015. The Newsletter is published 6 times a year. Included in the Newsletter is a calendar of the Congregation's activities for the upcoming months.
 
eMail Article To a Friend View Printable Version

Latviešu sabiedriskā centra RUDENS TALKA/ Latvian Community Center Fall Cleanup

Mīļie Latviešu centra biedri un draugi,

Laipni lūdzam visus uz LSC rudens talku sestdien, 3. oktobrī, sākot pulksten 9os. Mūsu centrs ir skaists, un mums ir vajadzīga Jūsu palīdzība gan iekšā, gan ārā, lai to uzturētu. Būs piemēroti darbiņi visiem, gan lieliem, gan maziem. Ja Jums ir kāds īpašs talants (ja esat galdnieks,

elektriķis...), tad lūdzu piezvaniet man (652-1781) lai pārrunātu iespējas/vajadzības. Kļūst arvien grūtāk un dārgāk uzturēt centru un tā apkārtni. Par cik mums nav biedru maksas, mums ir vajadzīga visu Jūsu palīdzība. Lūdzu, ņemiet līdzi visu ğimeni - apkopsim un uzturēsim mūsu LSC lai nākošās paaudzes var to izmantot un baudīt.

Šogad Daugavas Vanagi rīkos gadskārtējās Cūku bēres talkas pēcpusdienā, pulksten 14os, un talciniekiem būs iespēja iegādāties biļetes par atlaidi ($10) - lūdzu pieteikties pie manis. DV Cūku Bēres/ Pig Roast 2015

Ja plānojat strādāt ārā, lūdzu velciet gaŗās bikses, gaŗām piedurknēm kreklus un cimdus lai izvairītos no indīgās efejas!

Liels paldies!

Andris

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * *

Dear Latvian Center members and friends,

It is time for our fall cleaning and we are kindly inviting all of you to participate on Saturday, 10/03/15, starting at 9:00am. We have a beautiful facility and we need your help in maintaining both the inside and outside. There are plenty of jobs for everyone, and if anyone has a specialty

like carpentry or electricity, please call me at 652-1781 to arrange for your supplies. It has become increasingly difficult to maintain the property as costs have risen dramatically and we do not have any annual dues; thus, we need every member's help. Please bring the family and let's help keep up the Latvian Center for the coming generations.

This year, our Latvian Welfare Organization "Daugavas Vanagi" will be hosting their annual Pig Roast at 2:00pm the same day, and all who participate in our clean-up will be able to buy discounted tickets from me to that event ($10). DV Cūku Bēres/ Pig Roast 2015.

If you plan on working outside, please wear long pants, long sleeves, and gloves to avoid the poison ivy.

Thank you,

Andris Berzins, President


 

eMail Article To a Friend View Printable Version

NĀKAMAIS SARĪKOJUMS:

Daugavas Vanagi/ Latvian Welfare Assoc
Daugavas Vanagu apvienība Indianapolē visus laipni aicina uz gadskārtējām CŪKU BĒRĒM, sestdien 4 oktobrī! Lūdzu skatieties pielikto zinojumu: DV Cūku Bēres/ Pig Roast 2015 . Visi ir mīļi aicināti!

 

The Indianapolis Latvian Welfare Association invites you to the annual pig roast. The pig roast will be on Saturday, October 4 at the Latvian Community Center. Please see the attachment for additional information: DV Cūku Bēres/ Pig Roast 2015. Hope to see you there!


 

eMail Article To a Friend View Printable Version

NĀKAMAIS SARĪKOJUMS:

Indianapolis Council of Latvian Orgs. (ILOP)
 
Laipni lūdzam uz teatra izrādi, "Precies Māsiņ", svētdien 20. septembrī plkst. 16.00 Indianapoles latviešu sabiedriskā centra, 1008 w. 64th St. Indianapolis. Lūdzu skatieties pielikto ziņojumu. Teatra izrāde "Precies Māsiņ"
 
 

 

eMail Article To a Friend View Printable Version

NĀKAMAIS SARĪKOJUMS:

Luterāņu Draudze/ Lutheran Church
 
DRAUDZES IZBRAUKUMS 2015. g. 20. septembrī Cool Creek Park 11:00! Tuvāka informācija izbraukumam pieejama šeit: Draudzes Izbraukums / Church Picnic.

Sunday, September 20, is the Church's annual picnic which will be at Cool Creek Park at 11:00 am. Additional information can be found here: Draudzes Izbraukums / Church Picnic
 
 

 

First | Previous | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Next | Last

Who's Online

Guest Users: 49

My Account


Lost your password?

Nākamie Sarīkojumi/ Upcoming Events

There are no upcoming events

Kas Jauns/ What's New

Files last 14 days