Sveicināti/ Welcome
Login Welcome to Indianapolis Latvian Community
Saturday, October 10 2015 @ 06:49 AM EDT

Sveicināti/Welcome to IndyLV.com

 Esiet sveicināti mūsu mājas lapā! IndyLV piedāvā vietu, lai izplatītu informāciju par Indianapoles latviešu sabiedrību.

Lūdzu esiet pacietīgi kamēr mēs pārtulkojam mājas lapu latviešu valodā. Mēs turpināsim ievietot jaunu informāciju par Indianapoles latviešu organizāciju darbību un sarīkojumiem. Paldies!  

Welcome to the website dedicated to serving the Latvian Community in Indianapolis. This website provides information about the local organizations and events happening within the Latvian Community.

 
The majority of Latvians arrived in Indianapolis in the early 1950’s after World War II.  After 60 years, the Community continues to maintain an active Latvian School, Church, Community Center and other various organizations which help to preserve the Latvian Language and Culture.
 

  If you are interested in renting the Latvian Community Center, please contact Andris Berzins at (317) 255-0992, or please visit the website http://indianapolislatviancenter.org/ for additional information.
eMail Article To a Friend View Printable Version

NĀKAMAIS SARĪKOJUMS:

Daugavas Vanagi/ Latvian Welfare Assoc
Daugavas Vanagu apvienība Indianapolē visus laipni aicina uz gadskārtējām CŪKU BĒRĒM, sestdien 4 oktobrī! Lūdzu skatieties pielikto zinojumu: DV Cūku Bēres/ Pig Roast 2015 . Visi ir mīļi aicināti!

 

The Indianapolis Latvian Welfare Association invites you to the annual pig roast. The pig roast will be on Saturday, October 4 at the Latvian Community Center. Please see the attachment for additional information: DV Cūku Bēres/ Pig Roast 2015. Hope to see you there!


 

eMail Article To a Friend View Printable Version

Indianapoles Ev. Lut. Draudzes Ziņas 2015 g.okt.-nov.

Luterāņu Draudze/ Lutheran Church

Indianapoles Ev. Lut. Draudzes Ziņas 2015 g. okt.-nov.

 
Apkārtraksts tiek izdots 6 reizes gadā. Redaktors ir prāv. Gunārs Lazdiņš
Latvian Ev. Lut. Church's Newsletter for October and November 2015. The Newsletter is published 6 times a year. Included in the Newsletter is a calendar of the Congregation's activities for the upcoming months.
 
eMail Article To a Friend View Printable Version

Latviešu sabiedriskā centra RUDENS TALKA/ Latvian Community Center Fall Cleanup

Mīļie Latviešu centra biedri un draugi,

Laipni lūdzam visus uz LSC rudens talku sestdien, 3. oktobrī, sākot pulksten 9os. Mūsu centrs ir skaists, un mums ir vajadzīga Jūsu palīdzība gan iekšā, gan ārā, lai to uzturētu. Būs piemēroti darbiņi visiem, gan lieliem, gan maziem. Ja Jums ir kāds īpašs talants (ja esat galdnieks,

elektriķis...), tad lūdzu piezvaniet man (652-1781) lai pārrunātu iespējas/vajadzības. Kļūst arvien grūtāk un dārgāk uzturēt centru un tā apkārtni. Par cik mums nav biedru maksas, mums ir vajadzīga visu Jūsu palīdzība. Lūdzu, ņemiet līdzi visu ğimeni - apkopsim un uzturēsim mūsu LSC lai nākošās paaudzes var to izmantot un baudīt.

Šogad Daugavas Vanagi rīkos gadskārtējās Cūku bēres talkas pēcpusdienā, pulksten 14os, un talciniekiem būs iespēja iegādāties biļetes par atlaidi ($10) - lūdzu pieteikties pie manis. DV Cūku Bēres/ Pig Roast 2015

Ja plānojat strādāt ārā, lūdzu velciet gaŗās bikses, gaŗām piedurknēm kreklus un cimdus lai izvairītos no indīgās efejas!

Liels paldies!

Andris

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * *

Dear Latvian Center members and friends,

It is time for our fall cleaning and we are kindly inviting all of you to participate on Saturday, 10/03/15, starting at 9:00am. We have a beautiful facility and we need your help in maintaining both the inside and outside. There are plenty of jobs for everyone, and if anyone has a specialty

like carpentry or electricity, please call me at 652-1781 to arrange for your supplies. It has become increasingly difficult to maintain the property as costs have risen dramatically and we do not have any annual dues; thus, we need every member's help. Please bring the family and let's help keep up the Latvian Center for the coming generations.

This year, our Latvian Welfare Organization "Daugavas Vanagi" will be hosting their annual Pig Roast at 2:00pm the same day, and all who participate in our clean-up will be able to buy discounted tickets from me to that event ($10). DV Cūku Bēres/ Pig Roast 2015.

If you plan on working outside, please wear long pants, long sleeves, and gloves to avoid the poison ivy.

Thank you,

Andris Berzins, President


 

eMail Article To a Friend View Printable Version

NĀKAMAIS SARĪKOJUMS:

Indianapolis Council of Latvian Orgs. (ILOP)
 
Laipni lūdzam uz teatra izrādi, "Precies Māsiņ", svētdien 20. septembrī plkst. 16.00 Indianapoles latviešu sabiedriskā centra, 1008 w. 64th St. Indianapolis. Lūdzu skatieties pielikto ziņojumu. Teatra izrāde "Precies Māsiņ"
 
 

 

eMail Article To a Friend View Printable Version

NĀKAMAIS SARĪKOJUMS:

Luterāņu Draudze/ Lutheran Church
 
DRAUDZES IZBRAUKUMS 2015. g. 20. septembrī Cool Creek Park 11:00! Tuvāka informācija izbraukumam pieejama šeit: Draudzes Izbraukums / Church Picnic.

Sunday, September 20, is the Church's annual picnic which will be at Cool Creek Park at 11:00 am. Additional information can be found here: Draudzes Izbraukums / Church Picnic
 
 

 

eMail Article To a Friend View Printable Version

Indianapoles Ev. Lut. Draudzes Ziņas 2015 g. aug.-sep.

Luterāņu Draudze/ Lutheran Church

Indianapoles Ev. Lut. Draudzes Ziņas 2015 g. aug.-sep.

 
Apkārtraksts tiek izdots 6 reizes gadā. Redaktors ir prāv. Gunārs Lazdiņš
Latvian Ev. Lut. Church's Newsletter for August and September 2015. The Newsletter is published 6 times a year. Included in the Newsletter is a calendar of the Congregation's activities for the upcoming months.
 
eMail Article To a Friend View Printable Version

NĀKAMAIS SARĪKOJUMS:

 

Indianapoles latviešu sabiedriskais centrs visus laipni aicina uz Jāņu svinībām sestdien, 2015. g. 27. jūnijā. Tuvāka informācija sarīkojumam pieejama šeit: Jāņi Indianapolē/ St. John's Day Festvial.

 

Latvian Community Center invites you to the Mid-sommer "St. John's" Festival, Saturday June 27, 2015. For additional information, please see the following: Jāņi Indianapolē/ St. John's Day Festvial or contact Andris Berzins at aberzins@indy.rr.com 

 
 
 

 

eMail Article To a Friend View Printable Version

NĀKAMAIS SARĪKOJUMS:

Indianapolis Council of Latvian Orgs. (ILOP)
 
 
 
 Latviešu Tautas Sēru Dienas – 14. Jūnija Piemiņas Sarīkojumi: Ekumeniskais Dievkalpojums un Piemiņas Akts svētdien, 2015 g. 14. jūnijā. Tuvāka informācija sarīkojumiem pieejama šeit: 14. JŪNIJA PIEMIŅAS SARĪKOJUMI.
 
 
 

 

eMail Article To a Friend View Printable Version

Indianapoles Ev. Lut. Draudzes Ziņas 2015 g. jūn-jūl

Luterāņu Draudze/ Lutheran Church

Indianapoles Ev. Lut. Draudzes Ziņas 2015 g. jūn.-jūl.

 
Apkārtraksts tiek izdots 6 reizes gadā. Redaktors ir prāv. Gunārs Lazdiņš
Latvian Ev. Lut. Church's Newsletter for June and July 2014. The Newsletter is published 6 times a year. Included in the Newsletter is a calendar of the Congregation's activities for the upcoming months.
 
eMail Article To a Friend View Printable Version

NĀKAMAIS SARĪKOJUMS:

Luterāņu Draudze/ Lutheran Church

 

 

Dāmu komitējas līdzekļu vākšanas vakars, ceturtdien 7. maijā Stacked Pickle. Tuvāka informācija sarīkojumam pieejama šeit: Dāmu komitējas līdzekļu vākšanas vakars / Fundraiser
Dāmu komitējas Fundraiser, Thursday, May 7th at Stacked Pickle. For additional information, please see the attached: Dāmu komitējas līdzekļu vākšanas vakars / Fundraiser

 

 

 


 

First | Previous | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Next | Last