Home » Organizācijas/ Organizations » AICINĀJUMS – PAMĒĢINĀT, PIEDALĪTIES, PIEVIENOTIES!

AICINĀJUMS – PAMĒĢINĀT, PIEDALĪTIES, PIEVIENOTIES!

Kopš 1969. gada Latviešu pensionāru biedrība Indianapolē pulcina tos, kam jau pensijas gadi klāt,  lai tie varētu justies “savā” vidē un arī tos kas vēl nezina, ka vecums jau turpat pie durvīm.

Sanākam reizi mēnesī – pēdējā mēneša trešdienā (no janvāŗa līdz maijam, septembrī un oktobrī) un decembŗa pirmajā trešdienā (Ziemsvētku ieskaņa). Sanāksmes notiek Latviešu sabiedriskā centrā pulksten 12:00.

Saietos apsveicam jubilārus, paziņojam kas tobrīd būtisks, paēdam pusdienas (maksa $7.00, ieskaitot kafiju un saldo jeb $4,00, ja ziedojat kopgaldam). Seko programma (filmu izrāde, sadziedāšanās, stāstījumi, u.c.), un pēc tam baudām iespēju būt kopā ar draugiem un paziņām.

Biedru maksa – $15.00 gadā, kas sedz mūsu tiešos izdevumus un atļauj, lai ar nedaudz, pabalstīt kādu projektu.

Gaidām visus ieinteresētos – ciemiņus un biedrus – nākošajā saietā –

2020. gada 29. janvārī, plkst. 12:00 LSC.

                                                            Latviešu pensionāru biedrības valde

Comments are closed.